Üniversite kayıtları ne zaman, gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman, gerekli belgeler neler?

89
0
PAYLAŞ

Üniversiteye ne zaman kayıt olacaksınız ve gerekli belgeler nelerdir?

Üniversiteye ne zaman kayıt olacaksınız ve gerekli belgeler nelerdir?

Üniversitede bölüm kazanan adaylar 4-8 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında elektronik kayıtlarını, 6-10 Eylül tarihleri ​​arasında ise okul kayıtlarını tamamlayacaklardır. Her üniversite kayıt için farklı ek belgeler talep edebilir, ancak asıl istenen belgeler ÖSYM tarafından ilan edilmiştir.

Üniversiteye ne zaman kayıt olacaksınız ve gerekli belgeler nelerdir?

Üniversite adaylarının merakla beklediği sonuçlar erişime açıldı. Üniversiteye yerleştirme süreci tamamlanan adayların kayıt süreci beklemektedir. ÖSYM, yayınladığı rehber ile üniversite dosyalarında gerekli belgeleri paylaştı.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaokul diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti

b) Ek puan ile yerleşmiş ancak diploma veya mezuniyet belgesinde alan belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösteren resmi bir belge (Ödül veren okulun adı, diplomalarında METEM programlarından mezun olanlar.)

c) 4,5 cm x 6 cm boyutlarında 12 adet fotoğraf

d) Katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine ilişkin belge

e) Kayıttan önce belirlenecek ve Üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin üniversite tarafından onaylanan asılları veya kopyaları.

YKS ile yükseköğretim programına yerleştirilen yükümlülerin askerlik durumu üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr ​​adresinden görüntülenebilir.

Adayların askerlik işlemleri için askerlik şubelerine, detaylı kredi bilgileri için üniversite rektörlerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleştirilen adayların yerleştirme sonuçları (engelli bilgileri dahil) ÖSYM tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderilir.

KAYIT BİLGİLERİ

a) Başvuru sahipleri kayıt için şahsen başvurmalıdır (elektronik kayıt hariç). Posta ile kayıt olmak mümkün değildir.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız suretleri veya fotokopileri kabul edilmeyecektir.
c) Belgelerin eksik olması durumunda kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan aday herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

e) Yükseköğretim kurumları kayıt yaptıran adaylardan Sağlık Kurulu raporu isteyebilir.

f) Yanlış beyan ile kayıt yaptıran adaylar hakkında üniversitelere gerekli yasal işlem yapılabilir.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun rehberlerde yer alan “yükseköğretim” programlarında aynı anda ilişkili iki örgün programa veya iki lisans programına kayıt yaptırıp eğitimine devam edemeyeceği kararına istinaden, bu beyannameye uygun koşullara sahip olanlar, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilmedikçe yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Bu kararlar öğrencilerin YKS tercihlerinde ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanıp ortaöğretim kurumları, önlisans programları veya lisans programlarında mezuniyet aşamasında olan ve staj, telafi veya tek ders sınavlarına girecek adaylar, belirtilen tarihler. Bu adayların mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2021 tarihinden önce yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri halinde ilk kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar diplomasını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek olup, kendisini bu durumda bulan ve belirtilen tarihlere kadar geçici kayıt yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Statüleri aşağıdaki maddelerden birine uyan adaylara başvurmak için;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve Millî Savunma Bakanlığınca bu konuda çıkarılan ilke kararlarına göre askerlik hizmetini tehir etme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirip, süresi dört yıldan az olan başka bir yükseköğretim programına girmek isteyip de askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar (Bir yıllık yüksek lisans diplomasını tamamlayıp tamamlamamış adaylar, askerliğini yapmış, dört yıl ve üzeri bir yükseköğretim programına girebilirler, girmek için 2021-YKS’ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl ve üzeri bir yükseköğretim programını tamamlamış olup askerlik hizmetini tamamlamamış adaylar, 2021-YKS sonrasında bir yükseköğretim programına yerleştirilmeleri halinde kayıt yaptıracaklardır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlik hizmetine ara verilmiş olması halinde, askerlik tecil sürelerinin sonuna kadar kayıt yaptırmaya hak kazandıkları programda öğrenimlerine devam edebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu’nun elektronik kayıt sürecine ilişkin açıklaması şu şekilde:

1. Tüm kamu yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları, öğrencilerine e-devlet portalı üzerinden kayıt olma imkanı sunacaktır. İlk yerleştirme için elektronik kayıt yapılacaktır. Ek yerleştirme için elektronik kayıt da yapılabilir.

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kayıt yaptıramayan öğrenciler, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunacaklardır.

3. Elektronik kayıt süreci, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ÖSYM’den alınacak kurum verisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşimcilerinin verilerine YÖKSİS üzerinden ulaşılabilecektir.

4. Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında yapılacaktır.

5. Özel yetenek programları ve yükseköğretim kurumları tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu gerektiren programlar gibi) elektronik kayıt kapsamına alınmayacaktır. Sağlık raporu vb. İstenen programlara yerleştirilen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

6. Yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr ​​adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na kayıt olabileceklerdir.

7. İşe Alım Bürosunun askerlik durumu ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lise mezunu olup olmadığı bilgisi ekrana gelecektir. Askerlik durumu askere gitmelerini engellemez. Yine de; Ortaöğretim diplomasına ilişkin bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınamayan öğrenciler elektronik ortamda kayıt yaptıramayacak ve bulundukları yükseköğretim kurumuna yönlendirilecektir. Mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan öğrenciler için öğrencinin bulunduğu kurum bilgisi elektronik dosyadaki ÖSYM verilerinden otomatik olarak gelecektir.

8. Aynı anda iki önlisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler elektronik kayıt ekranında listelenmez ve bulundukları yükseköğretim kurumuna yönlendirilir.

9. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, kayıtlı olduklarını gösteren barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

10. Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden elektronik kayıt yaptıranlar hakkında bilgi alabilecektir.

11. Kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlayan öğrenciler, elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde ilan edilen tarihlerde derse kayıt yaptırarak derse kayıt yaptırabilecektir.” gerekli koşullar. Diğer durumlar.

Üniversiteye ne zaman kayıt olacaksınız ve gerekli belgeler nelerdir?

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK