İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile genelge

53
0
PAYLAŞ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valisine “Ülkeye giriş tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Sonuç olarak, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’ya halihazırda askıya alınan uçuşlara ilişkin uygulama yeni bir karar alınana kadar devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye’ye doğrudan seyahate izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile Genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile Genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valisine “Ülkeye giriş tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Sonuç olarak, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’ya halihazırda askıya alınan uçuşlara ilişkin uygulama yeni bir karar alınana kadar devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye’ye doğrudan seyahate izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valisine giriş tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi. Genelgenin detayları şu şekilde:

* Koronavirüs salgınının (Covid19) yeni varyantlarının ülkemize girişini önlemek amacıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır karakollarımıza uygulanacak giriş önlemleri uygulamaya konmuştur, Menfaat Genelgemiz ile (b) Menfaat Genelgemiz ile (b) Afganistan ve Pakistan ülkelerinden Ülkeye girişte uygulanacak karantina önlemleri belirlenmiştir.

* Salgın sırasında dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere ilişkin Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda, genelgelerimizle ülkeye getirilen faiz (a) ve faiz (b) tedbirleri (Afganistan ile ilgili kısımlar hariç) ) yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki yeni düzenlemeler 4 Eylül 2021 Cumartesi günü yürürlüğe girecektir. Önlemler gerekli görülmüştür.

* Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’ya halihazırda askıya alınan uçuşlara yönelik talep yeni bir karar alınana kadar devam edecek ve bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahate izin verilmeyecektir.

* Başka bir ülkeden gelip son 14 gün içinde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’da bulunan kişilerden ülkemize giriş yapmadan en geç 72 saat önce yapılmış PCR test raporunun negatif çıkması istenecek ve bu kişiler kişilerden valiliklerce belirlenecek yerlerde (kendi masraflarını karşılamak kaydıyla) PCR test raporu teslim etmeleri istenecek ve 14 gün karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününde yapılan PCR testi sonucu negatif çıkarsa karantina ölçümü sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif olanlar test sonucunun pozitif olduğu tarihten itibaren izole edilecek ve 14. günün sonunda negatif PCR test sonucu ile ölçüm tamamlanacaktır.

* Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerin, ülkemize giriş yapmadan en geç 72 saat önce negatif çıkan PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir.
Doğrudan Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan gelenler ve son 14 gün içinde bu ülkeleri ziyaret edenler, Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemiz tarafından acil kullanım için onaylanmış en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) aşı aldılar. ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçmiştir. Belgesi olanlar ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacak.

* Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemiz tarafından acil kullanımı onaylanmış aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) aldığını ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler karantinaya alınacaktır. evlerini veya adreslerini beyan ederler ve karantina süresinin 10. gününde PCR testine tabi tutulurlar. 10. gün PCR testi sonucu negatif çıkarsa karantina sonlandırılacak, 10. gün PCR testi yaptırmayanlar 14 gün karantinada tutulacak.

* Afganistan’dan ülkemize giriş yapanlar ve son 14 gün içinde bu ülkede bulunacak olanlar ile ilgili olarak (a) ve (b) genelgelerimizin getirdiği hükümler aynen uygulanmaya devam edecektir.

* İngiltere, İran, Mısır ve Singapur’dan gelenlerin girişten 72 saat öncesine kadar negatif PCR test raporu sunmaları gerekecektir.
İlk dört maddede sayılanlar dışında, diğer ülkelerden tüm sınır kapılarından (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişte acil kullanım için onaylanmış en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) aşılar Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemiz tarafından ve son doz daha düşüktür. İlk pozitif PCR test sonucunun 28. gününden başlamak üzere ilgili ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş en az 14 gün geçtiğini veya son 6 ay içinde hastalığa yakalandığını gösteren belge ibraz edenler, olumsuz sonuç veren hızlı PCR/antijen test raporu sunmaları istenecek ve bu kişiler için karantina önlemleri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişte aşı sertifikası veya hastalığa sahip olduklarını kanıtlayan belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten en geç 72 saat önce yapılan PCR test raporunun negatif çıkması veya hızlı antijen testinde negatif sonuç alınması girişten itibaren en fazla 48 saat içinde yapılması talep edilecektir.

* 12 yaşından küçük çocuklar, ülkemize girişlerinde PCR/Antijen test raporu ve aşı sertifikası taleplerinden muaf tutulacaktır.

* Dış ticarete zarar vermemek için uçak gemilerinin mürettebatı, kilit personel sayılan denizciler ve kamyon şoförleri SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

* Hava ve deniz yoluyla gelen yolcular ile karayolu/demiryolu ile gelen yolcular için yukarıdaki maddeler kapsamında talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgeler hareket ülkesinin taşıma şirketi tarafından doğrulanacaktır. toplu taşıma ile kabul edilmemeleri sağlanacak olup, belgesi olmayanların kabulünden doğan sorumluluk taşıma şirketi tarafından üstlenilecektir.

* Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarından ülkemize giriş yapacak kişiler, gidecekleri yerde numune bazında PCR testi yaptırabilecekler. Bu kapsamda test numunelerinin alınmasının ardından kişilerin son gidecekleri yere gitmelerine izin verilecek ve test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı’nın COVID 19 rehberine uygun olarak tedavi edilecek. Test sonucu pozitif çıkan kişilerle yakın temasta bulunanlar, belirleyecekleri adreslerde 14 gün süreyle tecrit altına alınacak ve 10. günün sonunda yapılacak PCR testinin sonuçları uygunsa olumsuz, izolasyon koşulları sona erecektir. Delta varyantını taşıyanların izolasyon koşulları, PCR testi yapılmadan 14. günün sonunda sonlandırılacaktır.
10. Ülkemize hudut kapılarımızdan giriş yapacak olan vatandaşlarımızdan;

* 10.1 Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemiz tarafından acil kullanım için onaylanmış aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) almış ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş veya hastalık süresi içinde olmuşsa Son 6 ay, ilk PCR test sonucunun 28. gününden itibaren Bunu belgeleyen ve PCR test raporu negatif olanlar girişten en fazla 72 saat önce veya en fazla 48 saat önce yapılan hızlı antijen testinde negatif sonuç verirler. ülkemize girişine izin verilecektir.

* 10.2 Madde 10.1’de belirtilen belgeleri veya test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlar, sınır kapılarında PCR testi uygulandıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek, test sonucu pozitif çıkanlar evlerinde tecrit edilecektir.

* 10.3 Bu şekilde ülkeye girişine izin verilen vatandaşlarımız, gidecekleri yerde Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde izole edilecek ve PCR test raporu negatif çıkana kadar izolasyon devam edecektir.

Afrika Brezilya Güney Afrika İçişleri Bakanlığı Nepal Sri Lanka Türkiye adaylığı
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK