Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

64
0
PAYLAŞ

Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için mesajlaşma platformu WhatsApp’a 1 milyon 950.000 TL idari para cezası verdi.

Türkiye'den WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) resmi internet sitesinde yer alan karara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

* Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasının WhatsApp LLC (WhatsApp / Veri Denetleyicisi) tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında üçüncü şahıslara aktarılmasına ilişkin açık rızayı içerecek şekilde güncellendiğine dair bildirim ve bu kapsamda açık rıza göstermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacaklarını ve hesaplarının silineceğini ifade etti. tespit edilmiştir.

* Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 12.01.2021 tarih ve 2021/28 sayılı kararı ile 09.02.2021 tarih ve 2021/120 sayılı kararı kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun resen açılmasına karar verilmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 15. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında yapılan inceleme ve konuyla ilgili WhatsApp’tan alınan savunma mektupları ile kullanım koşulları ve gizlilik politikasına ilişkin metinlerin incelenmesi sonucunda WhatsApp’ın; Temel olarak, kontrolör tarafından kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kullanıcı ile yapılan bir sözleşme olarak tanımlanırken, gizlilik politikası, şeffaflığı sağlamaya yönelik, hangi verilerin hangi amaçlarla işleneceğini belirten, ancak esasen sözleşme çerçevesinde, kullanım koşulları not edildi.

* Bu içerikte; Komisyonun 03.09.2021 tarih ve 2021/891 sayılı kişisel verilerin korunmasına ilişkin kararı ile;

* Söz konusu uygulama çerçevesinde farklı veri işleme koşullarının çeşitli kişisel veri işleme faaliyetlerine dayandığı ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rıza koşulunun uygulamalı bir istisna olduğu kontrolör tarafından belirtilse de, Koşullar İlgili kişilerin açık rızasının arandığı dikkate alınmalı, bu kapsamda kişisel verilerini işleme ve aktarma isteğe bağlı hakkı olmaksızın kullanıcılardan sadece bir adet açık rıza alınmaktadır. yurt dışında ikamet eden üçüncü şahıslara. alındığında, açık rızanın “özgür irade” unsurunun zedelenmesi,

* Kullanım şartlarında ve gizlilik politikasında yer alan “devir” koşulları, kontrolör tarafından tartışılamaz bir şekilde sunulur ve veri sahipleri sözleşmenin bir bütün olarak muvafakatını vermekle yükümlüdür, böylece açık rıza hariç tutulmaya çalışılır, Uygulamanın kullanılmasının devir koşuluna bağlı olduğu ve bu bağlamda, veri sorumlusunun menfaatlerini ve makul beklentilerini dikkate almadan hareket ettiği dikkate alındığında, veri sorumlusunun bu uygulaması “Kurallara saygı” ilkesinin ihlalini teşkil etmektedir. kanun ve dürüstlük” kanunun 4. maddesinde,

* İşlenen tüm kişisel verilerin aktarımı için açık rıza aranır ancak bu veriler işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı değildir ve hangi verilerin hangi amaçla aktarılacağı anılan metinlerde açıkça belirtilmemiştir. . açık ve meşru amaçlarla işleniyor olması” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve orantılı olması”,

* Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin diğer koşullara tabi olmak üzere, başta sözleşme taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması şartı, kişisel verilerin işlenmesinin veri sahiplerinin davet edildiği WhatsApp tarafından sözleşmenin bir parçası olması şartıyla Kişisel verilerin sözleşmeye dayalı olarak işlendiği, ancak zahiri işlem rıza vermek olmasına rağmen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla” sözleşmeye rıza göstermeleri halinde kişisel verilerin işlendiği beyan edilir. sözleşmeye göre, fiili işlem, kişisel verilerin işlenmesine açık rıza alınması niteliğindedir.

* Veri sorumlusu tarafından Türkiye’deki ilgili kişilerden elde edildikten sonra elde edilen kişisel verilerin yedeklenmesi, saklanması, değiştirilmesi, aktarılması gibi her türlü işleme faaliyeti, sunucular Türkiye’de bulunmadığı sürece kişisel verilerin yurt dışına aktarılması anlamına gelir. Söz konusu aktarımın Kanun’un “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesi uyarınca gerçekleştirilmesi gerektiği, ancak işleme sorumlu kişinin hiçbir şekilde aktarım faaliyetlerine başvurmadığı ve veri sorumlusunun Kurulumuzdan taahhüt mektubu talep etmemesi, Kontrolörün Kanun’un 9. maddesine uygun hareket etmemesi,

* Profil çıkarma amacıyla çerezler vasıtasıyla gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili olarak veri sorumlusunun ilgili kişilerin açık rızasını almadığı ve bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, ayrıca kanuna uygun değilse, kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen kişisel veriler hukuka aykırıdır. Verilerin işlenmesini önlemek için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almadığı tespit edilen veri sorumlusuna, verinin (b) bendi uyarınca 1.950.000 TL idari para cezası verilir. (1) Kanunun 18 inci maddesinin,

* Ayrıca kontrolör; Uygulanmadığı beyan edilen 04.01.2021 tarihli Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın hali hazırda geçerli versiyonları olarak kullanıcılara sunulduğu dikkate alındığında, söz konusu metinlerin usulüne uygun olarak işlenebilmesi için üç aylık bir süre içerisinde Kanun’a uygun hale getirilmesi gerekmektedir. ilgili kişileri bilgilendirmek,

* Aydınlatma metninin yerine gizlilik politikasının kullanıldığı ve geçerli aydınlatma unsurlarını içermediği anlaşıldığından, Kanun’un 10. maddesi hükümleri uyarınca Kurul’a açıklama yapmakla görevlendirilmesine ve Aydınlatma Sorumluluğunun Yürütülmesinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve söz konusu işlemlerin sonucunun Kurula bildirilmesi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Whatsapp Skandalı... Facebook ile İzinsiz Paylaşılan Kullanıcı Verileri: 2,2 Milyar TL Ceza ilginizi çekebilir Whatsapp Skandalı… Facebook ile İzinsiz Paylaşılan Kullanıcı Verileri: 2,2 Milyar TL Ceza WhatsApp duyurdu: Bu telefonlarda çalışmayacak ilginizi çekebilir WhatsApp duyurdu: Bu telefonlarda çalışmayacak

Android Facebook internet para Teknoloji Türkiye WhatsApp uygulaması

Türkiye’den WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK